Huisregels

Er wordt geen toegang verleend aan personen jonger dan achttien (18) jaar en aan personen die geen geldig entreebewijs kunnen tonen.

Entreebewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen en er vindt geen restitutie plaats. Ook niet aan bezoekers die (om welke reden dan ook) geweigerd zijn, of aan bezoekers die tijdens het evenement verwijderd worden.

Tijdens de entree is er een toegangscontrole. Er kan ook worden gevraagd om mee te werken aan een veiligheidsfouillering. Indien een bezoeker hieraan geen medewerking verleent, behoudt de organisatie zich het recht voor de ze bezoeker de toegang te weigeren.

Het festival polsbandje dat een bezoeker tijdens de entree krijgt, dient tijdens het gehele festival te gedragen te worden op de manier zoals dit is uitgereikt. Zit deze niet goed, gaat deze stuk of laat deze los, spreek dan iemand van de organisatie of beveiliging aan. Dan kan er een passende oplossing gezocht worden.

Bezoekers accepteren dat ze op camerabeeld kunnen worden vastgelegd.

Het is niet toegestaan om mee te nemen naar het evenement: eigen etenswaren, alcoholhoudende dranken, drugs, lachgas, glaswerk, blik, plastic flessen, (vuur)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Deze zaken worden bij binnenkomst in beslag genomen.

In het belang van de veiligheid dienen bezoekers zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.

Het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele incidenten op de reis van- en naar het evenement.

Verhandelen van lachgas, soft- en harddrugs is in en om het evenement niet toegestaan. Ook het gebruik ervan is niet toegestaan. Personen die zich hieraan schuldig maken zullen worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.

Op verzoek van organisatie of medewerkers van de beveiliging kan worden gevraagd om zich te legitimeren. Indien een bezoeker geen legitimatiebewijs kan tonen heeft de organisatie het recht om aan de betreffende persoon geen alcoholhoudende drank te schenken.

Schade toegebracht aan huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie, medewerkers, artiesten, brouwers en/of buurt worden tegen nieuwwaarde door de veroorzaker vergoed.

Bezoekers dienen bij het verlaten van het evenement overlast voor onder andere omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Sluitingstijd is 23:00. De bar sluit om 22:45.

Organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei letsel of schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Hieronder wordt ook diefstal of vermissing verstaan.

Bij het niet naleven van de huisregels zijn de organisatie en de beveiligingsmedewerkers bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen van het evenement. Indien er sprake is van ernstige ongeregeldheden zoals onder andere vechtpartijen, vernieling, brandstichting, diefstal, (seksuele)intimidatie en/of discriminatie zal of zullen de betrokkene)n) worden overgedragen aan de politie. Hiervan zal tevens aangifte worden gedaan. Eventuele schades die veroorzaakt zijn hierdoor, zullen worden verhaald op de verdachte(n).

Glaswerk mag het terrein niet verlaten zonder verpakking of tas.